Инжиниринг және консалтинг қызметтері


  • авиациялық инфрақұрылым объектілерінің жоба алдындағы құрылым және қайта құру анықтамалары
  • жоба алдындағы анықтау кезеңінде тапсырыс берушіге кеңес беру
  • рұқсат құжаттарын рәсімддеу
  • Жобалауға тапсырмалары, жобалық жұмыстар сметаларын жасау
  • Әуежайлардың және басқа әуе тасымалы объектілерінің бизнес-жоспарларын құру
  • Құрылысты авторлық қадағалау
  • Техникалық қадағалау (құрылыстық қадағалау)
  • Объектті пайдалануға енгізу кезеңінде консалтинг қызметтері
  • Техникалық-экономикалыққ негіздемені (ТЭН) жасау