Байланыс

Заңды мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ-сы,

Ш. Қалдаяқов көшесі, 21 Тел.: 8 (727) 382 40 02

E-mail: kazaeroproject@mail.ru

info@kazaeroproject.kz

Филиалдың мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, 010000,

Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 25, 5 кеңсе

Тел.: 8 (717) 249 92 69

БСН 930 940 000 560

КБе:16

АО «Банк ЦентрКредит» 

БСК KCJBKZKX

ЖСК KZ078560000000452663

Жобалардың географиясы

Біздің мамандар ұйымның барлық әрекет ету мерзімінде Қазақстанның барлық дерлік қалаларында ең күрделі объектілерді жүзеге асырды.  

Сондай-ақ біз Ашхабад ө., Ташкент қ. Халықаралық әуежайларын салдық.

map