Инженерлік-геодезиялық жұмыстар


  • Топографические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий
  • Построение и закладка геодезических центров
  • Создание планово-высотных съемочных сетей

 

Топографиялық түсірілім – құрылысқа дайындықтың маңызды кезеңдерінің бірі. Біздің компанияның тәжірибелі мамандары заманауи техниканы қолданып, қысқа мерзімде топографиялық түсірілім жасайды. Қазіргі уақыттатопографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде инженерлік әзденіс бөлімі геодизисттері Швейцария өндірісінің келесі жабдықтарын қолданады: Тахеометр «Leica» TC 407, Нивелир NA-720 және Leica GS16спутниктік бірегей жоғары дәлдікті GPS жабдығы.

Leica GS16 осы түрленімінің маңызды ерекшеліктері:

  • GNSS SmartAntenna,
  • 555 арна,
  • Интеграцияланған Радио және 3.75G GSM RTK модемдер,
  • Қабылдағышқа арналған барлық қолжетімді лицензиялары бар, жаңа дәуір апараттық және бағдарламалық қамсыздаудан тұрады.

 

Leica GS16 спутниктік геодезиялық қабылдағыш бұл соңғы инновациялық технологияларды жүзеге асыру: қоршаған ортаның өзгерістеріне автоматты бейімделеді және үздік позициялауды қамтамасыз етеді. Базалық станциялар желілерінде, жалғыз базалық станцияларда шынайы уақыт тәртібінде жұмыс істеу кезінде өздігінен қабылдағыш-ровер ретінде, сондай-ақ Leica Сaptivate борттық қамсыздаумен электрондық тахометрлермен бірге қолданылуы мүмкін. Бұл жеңіл, берік және тиімді аспап, жалғағыш шоғырсымдарды қажет етпейді. Қабылдағыш құрастырылған RTK модемі орындалымында екі нұсқада жеткізіледі: тек GSM немесе GSM + радио. Қабылдағышқа жоғары сезімталдықты ( RTK радио режімінде түзету алудың максималды мүмкін қашықтығыосы құрастырылған модемнен идеалды жағдайда жұмыс істеу кезінде 12 км дейін)  Satel құрастырылған радио модемі қолданылады. Заманауи жабдық пен жұмыскерлердің жоғары біліктілігі қысқа уақыт аралығында айрықша дәл және сенімді топографиялық мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Біздің компания карталар мен жоспарларды 1:200-ден 1:10000 масштабта тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес құрастырады. Біздің компанияның барлық өлшеу жабдықтары жүйелі түрде метрологиялық қызметтің міндетті тексеруінен өтеді.