«ҚазӘуеЖоба» ҒЗЖІИ» АҚ құрылуы мен дамуында орасан жолды өтті. 45 жылдан астам жобалауға қатысып келеді және аэродромдардың қауіпсіздігі мен табысты пайдалануына әсер ететін шешімдерді қабылдайды.

Бүгінгі «ҚазӘуеЖоба»– бұл кәсіпқойлар мен пікірлестер командасы. Кәсіпқойлық – біздің қызметкерлеріміздің негізгі бәсекелестік артықшылыңы, Біз үшін біздің қызметкерлерде  санатына тәуелсіз алдыңғы қатарлы білімдерді алу мүмкіндігі болуы маңызды.

Бұл құрылатын корпоративтік мәдениеттің маңызды бөлігі. Біз потенциалдың толық ашылуына алып келетін қызметкерді ынталандыруға ықпал ететін факторларды есептеу нәтижесінде кадрлік саясатты құрамыз. Біздің ұйымның басты құндылығы оның ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ болып табылады. Ал қажетті еңбек шарттарын құру және даму мүмкіндіктерін беру – бұл Ұйымның Кадрлік Саясатының басымдығы.

 

КАДРЛІК САЯСАТ
Кадрлік саясат алға қйыолған өндірістік мақсаттарды тиімді шешіге қабілетті, кәсіпқойлар, пікірлестер ұжымын қалыптастыруға бағытталған.

 

Біздің ойымызша:

 • Ұйымның басты құндылықтары – бұл қызметкерлер.
 • Кәсіпқойлық, адалдық, бастамашылдық, нәтижеге жауапкершілік – біздік персоналдың негізгі бәсекелестік артықшылықтары.
 • Команданың күші әр қызметкерлердің күшінде.
 • Біздің команда табыстылығына кепілдік – серіктестік және ынтымақтастық.

 

Біздің жұмыс қағидалары:

 • Қызметкерлер тұлғасын құрметтеу;
 • Қажетті еңбек шарттарын құру және әрбір қызметкерге даму мүмкіндігін бері;
 • Оқыту және персоналды дамыту арқылы кәсіпқойлықты қалыптастыру және дамыту;
 • Мәселелерді ашық және құрылымдық талқылау және аргументтік шешім қабылдау;
 • Еңбек тиімділігін сенімді бағалау және әр қызметкердің жалпы іске қосқан үлесі.

 

Кадрлік саясаттың негізгі құрамдастары:

 • Қызықты жұмысқа мүдделі табысты және кәсіпқойлық адамдарды іздеуге негізделген, персоналды таңдау жүйесі;
 • Корпоративтік мәдениетке, еркін және уақытылы ақпарат және білімдерді алмасу үшін жағдай құруға, мақсаттарды тарату жүйесін құруға және алға қойылған мақсаттарғ жетуді бақылауға – «қызметкерлер ұйымның мақсаттары мен құндылықтарын біледі және келіседі» негізделген ішкі коммуникациялар жүйесі;
 • Персоналды оқыту үшін қажетті шарттарды, кадрлік потенциалды жоспарлауды және кадрлік қорды қалыптастыруды құратын персоналды оқыту және дамыту жүйесі; 
 • Персоналды әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктермен қамтамасыз ететін, әр адамның жұмыс нәтижелілі мен жалпы іске қосқан үлесін ұйымдастыру үшін позиция құндылығымен сыйақы байланысын құрайтын ынталандыру жүйесі; .
 • Қызметкерлердің біліктілігін бағалаудың нақты критерийлері негізінде құрылатын және қызметкерлерге өз потенциалын жүзеге асыру және алдында тұрған күрделі мәселелерді шешу арқыты стратегиялық мақсаттарға жету мүмкіндігін құрайтын персоналды бағалау жүйесі. 

 

«ҚазӘуеЖоба» ҒЗЖІИ» АҚ штаттық жұмысшылар саны 82 адам құрайды, соның ішінде әкімшілік-басқару персоналы – 20 адам, инженерлік-техникалық персонал – 62 адам. Ұжымда 2 «Еңбек сіңірген сәулетші» атағын иеленуші, 2 «Құрметті құрылысшы» атағин иеленуші және «Құрметті авиатор» атағын иеленуші жұмыс істейді.